zaawansowane technologie programistyczne

Oświadczenia Majątkowe

Moduł internetowy do wypełniania Oświadczeń Majątkowych urzędników samorządów ...
Aktualna wersja 1.3

Kontrole[R] eksportu

Aplikacja wspomagająca

Program weryfikujący dane zwrotne z różnych systemów kontrolnych m.in. z Systemu Kontrole[R]

Możliwości programu
  • odczyt i przegląd danych pokontrolnych;
  • analiza merytoryczna danych;