zaawansowane technologie programistyczne

Oświadczenia Majątkowe

Moduł internetowy do wypełniania Oświadczeń Majątkowych urzędników samorządów ...
Aktualna wersja 1.3

System Kontrole[R]

Aplikacja klient-serwer

System kontroli producentów rolnych.

Stworzone moduły programu
  • import danych źródłowych;
  • weryfikacja przekazanych danych źródłowych;
  • edycja i weryfikacja danych pokontrolnych;
  • drukowanie raportów pokontrolnych;
  • kolekcja danych do producenta (płyta CD, zdjęcia pokontrolne)
  • eksport danych wynikowych wg specyfikacji HP;
  • drukowanie etykiet CD/DVD;
  • statystyka postępu kontroli.