zaawansowane technologie programistyczne

Oświadczenia Majątkowe

Moduł internetowy do wypełniania Oświadczeń Majątkowych urzędników samorządów ...
Aktualna wersja 1.3

Budynki i Lokale

Aplikacja aktualizująca

Program aktualizujący budynki i lokale w systemie ewidencji opisowej EwOpis 1 i 2.

Możliwości programu
  • tworzenie pliku importu do zasilenia EwOpis-u na podstawie kartotek;
  • aktualizacja kartotek o dane ewidencyjne;
  • korekta danych adresowych w systemie EwOpis;