zaawansowane technologie programistyczne

Oświadczenia Majątkowe

Moduł internetowy do wypełniania Oświadczeń Majątkowych urzędników samorządów ...
Aktualna wersja 1.3

LPIS-SWDE

Aplikacja wspomagająca

Oprogramowanie wspomagające prace nad budowanym Systemem Identyfikacji Działek Rolnych (ang LPiS) przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Możliwości programu
  • aktualizacja danych opisowych i graficznych zapisanych w formacie SWDE;
  • analiza materiałów źródłowych;
  • tworzenie wykazów, zestawień (12 Tabel wg specyfikacji);
  • tworzenie metryk i raportów zbiorczych;
  • zautomatyzowany proces dodawanie komentarzy do wygenerowanych danych z programu "Wielgusa"