zaawansowane technologie programistyczne

Oświadczenia Majątkowe

Moduł internetowy do wypełniania Oświadczeń Majątkowych urzędników samorządów ...
Aktualna wersja 1.3

Rodzaj zamówień

Oświadczenia Majątkowe
Strony internetowy
Aplikacje WWW
Programy komputerowe
Przetwarzanie danych
Instalatory programów
Skrypty
Inne

Zamówienia

    Prosimy o dokładne wypełnienie formularza zamówienia.

Formularz zamówienia
Dane osoby/firmy zamawiającej
Imię i nazwisko(nazwa) : 
Tel. kontaktowy : 
E-mail : 
Szczegóły zamówienia
Zamówienie na : 
Opis zamówienia : 
Dane wejściowe : 
Dane wynikowe : 
Czas realizacji* : 
Przewidziany budżet* : 
Uwagi* : 
*dane pomocne przy rozpatrywaniu zamówienia