zaawansowane technologie programistyczne

Oświadczenia Majątkowe

Moduł internetowy do wypełniania Oświadczeń Majątkowych urzędników samorządów ...
Aktualna wersja 1.3

ASESUT

Aplikacja

Oprogramowanie wspomagające obiektowanie urządzeń, przy pomocy interfejsów SESUT systemu EwMapy, przez aktualizację baz danych.

Możliwości modułu
1. Zautomatyzowany proces dodawanie danych do obiektów poprzez przypisanie:
  • numerów działek i obrębów;
  • materiałów, operatów;
  • numerów adresowych;
  • właścicieli obiektów;
  • administratorów;
  • jednostek prowadzących ewidencję
2. Tworzenie raportów z analizy przydatności istniejących materiałów.
3. Tworzenie Rejestru materiałów źródłowych użytych przy zakładaniu GESUT